INFORMASJON OM ENDRING VEDRØRENDE MARTINS VARMEPUNMPER

Jeg har valgt å avslutte mitt foretak Martins varmepumper fra 24.10.2019.
Nordisk Varme vil overta mine forbindelser i forhold til garanti, reklamasjon og vedlikeholdsservice.

Jeg vil selv jobbe hos Nordisk Varme, og ser frem til å fortsette gode kundeforhold her.
Mitt telefonnummer vil ikke være gjeldene lenger, så benytt telefonnummeret til Nordisk Varme, 32 88 01 00, for alle henvendelser.

Med vennlig hilsen Martin Gaspar